vaysa

این مجموعه توانایی ساخت انواع مدل های فومی به روش دو بعدی (تکه چین) و تک مرحله ای را با استفاده از دستگاه های CNC دارد.