machine-karies

این واحد شامل ماشین های بزرگ و کوچک CNC می باشد.

دراین مجموعه ماشین کاری قطعات سنگین با ابعاد بزرگ ۱۲۰۰×۲۲۰۰×۷۰۰۰ را دارا می باشد.

لازم به ذکر است این واحد در خدمات ماشین کاری به شرکت های گوناگون جهت ساخت قطعات صنعتی غیر خودرویی نیز فعالیت به سزائی دارد.