این قطعه از ورق st14 با ضخامت 0/7mm به روشی نوین که شامل لایه دوبل و رویه به همراه رنگ آستر و سیلر درزگیر یکی از قطعات فلزی بدنه جهت پوشش موتور خودرو می باشد.

بالا